Denne siden OPPDATERES IKKE. Informasjon om Bentsens Hus finner DU NÅ på
www.byselskabet.no

Bentsens Hus er Kristiansand kommunes lokalhistoriske senter og driftes av Christianssands Byselskab.

Huset brukes av flere kulturinstitusjoner som sammen danner «Brukergruppa for Bentsens hus».

Adresse: Kronprinsens gate 59, 4614 Kristiansand

Google Maps