2022 © | Bentsens Hus | Email: post@bentsenshus.no | Telefon: +47 95 72 96 31 | Design & Kode av AskelandMedia & TJWeb

Minibyggernes modell av Bentsens Hus

Minibyggerne er en gruppe entusiaster som har bygget modeller i målestokk 1:10 av flere kvartal i Posebyen. De har verksted i kvartal 5. Her er bilder av Bentsens hus og omkringliggende bygninger. Modellene er plassert i eget bygg på Vest-Agdermuseet i Kristiansand.

SAMSUNG SAMSUNG

SAMSUNG SAMSUNG

SAMSUNG SAMSUNG

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNGSAMSUNG